Kevin

Langs deze weg willen wij Kevin en familie steunen en een spoedig herstel toe wensen

wat hem is overkomen door deze laffe daad van enkele nietsnutten .

wij hopen kevin terug te zien als vospo terug opgestart zal zijn.

het bestuur van VOSPO